Tim Shi@mail.ru

  • Russia,Kazan
  • twitter.com/Team_Shi
  • I was made followin' you,baby...

Cool chart goes here