Karina

  • Milwaukee
  • vizja.pl/stu...iu,ws53.html
  • Na kierunku Systemy informatyczne w zarządzaniu (informatyczne systemy zarzadzania) nabędziesz wiedze teoretyczną i dodatkowo praktyczną z obszaru nauk o zarządzaniu jak i pokrewnych nauk, które dotyczą istoty, prawidłowości funkcjonowania organizacji ora

コミュニティー

Cool chart goes here