Żelisław

  • Provo
  • vizja.pl/stu...mi,ws49.html
  • Promujemy zarządzanie zasobami ludzkimi. Chcemy nakłonić do podjęcia nauki w Akademii Ekonomiczo-Humanistycznej w Warszawie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Po skończeniu tychże studiów rynek pracy będzie dla was otwarty. W latach błyskawicznego

コミュニティー

Cool chart goes here